Postaw mi kawę na buycoffee.to

Regulamin IX edycji RYKOwisko ULTRA-Trail, Gorzewo 26-27 maja 2023r.

I. Informacje podstawowe.

RYKOwisko ULTRA-Trail to biegi organizowane dla miłośników sportu, rekreacji i pasjonatów biegania w terenie.

Zawody mają formę towarzyskiego, amatorskiego rajdu terenowego odbywającego się w pięknej leśnej scenerii, a trasa poprowadzona jest min. szlakami turystycznymi regionu.

II. Cel zawodów.

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Prezentacja walorów przyrodniczych i rekreacyjnych lasów Nadleśnictwa Łąck oraz Gostynin.
 3. Promocja biegania i turystyki pieszej wśród mieszkańców Mazowsza i całej Polski.
 4. Integracja środowiska biegowego.
 5. Promocja, harcerstwa, lokalnych gmin, lokalnych atrakcji oraz walorów turystycznych i sportowych.

III. Organizator.

Fundacja Rykowisko.

IV. Program, miejsce, trasa.

 1. Termin zawodów: 26-27maja 2023 roku.
 2. Miejsce startu i mety: Gorzewo gmina Gostynin.
 3. Harmonogram w dniu biegu:

26 maja

 • 23:40 – 23:55 – weryfikacja uczestników Rogacz, odprawa

27 maja

 • 0:00 – rozpoczęcie biegu Rogacz
 • 3:40 – 3:55 – weryfikacja uczestników Rącza Łania, odprawa
 • 4:00 – rozpoczęcie biegu Rącza Łania
 • 09:40 – 09:55 – weryfikacja uczestników biegu Szybkie Badyle
 • 10:00 – rozpoczęcie biegu Szybkie Badyle
 • 11:40 – 11:55 – weryfikacja uczestników biegu Łoszak, odprawa
 • 12:00 – rozpoczęcie biegu Łoszak
 • 13:00 – rozpoczęcie biegów serii Dziecinada 
 • 17:00 – zakończenie zawodów

Uroczyste wręczenie nagród dla konkretnego dystansu nastąpi nie wcześniej niż 30 minut od  przekroczenia mety przez 3 zawodnika dla określonego dystansu i kategorii. Wręczenie nagród zostanie oficjalnie ogłoszone w biurze zawodów przez dyrektora zawodów.

 1. Biuro zawodów.

Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie miasteczka zawodów w Stanicy Harcerskiej Gorzewo.

Biuro zawodów będzie czynne:

 • 26go maja 2023 roku, godz. 18:00 – 00:00
 • 27go maja 2023 roku, godz. 03:00 – 12:45

Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy.

Każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.

W momencie odbioru pakietu startowego i nie posiadania przez zawodnika "karty zgłoszeniowej" zostanie pobrana opłata za jej wydrukowanie w wysokości: 10,00zł.

Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem.

Treść upoważnienia:

------------------------------------

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU
PAKIETU STARTOWEGO - RYKOwisko ULTRA-Trail 2023

 

………………………                                                                                             ……………, dnia…………………

  (imię i nazwisko, nr startowy)                                                                                               (miejscowość)

Ja niżej podpisana/y legitymująca/y się dowodem osobistym seria .……..….. nr …………………………………………,

upoważniam Panią/Pana…………………………………………………………………. legitymującą/ego się dowodem osobistym

seria .….…….. nr ……………………………………………, do odbioru pakietu startowego na zawody biegowe RUT'2022.

  

 

                                                                                                            …………………………………………………………

                                                                                                               (czytelny podpis osoby upoważniającej)

--------------------------

 

Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane w innym terminie oraz nie będą rozsyłane w późniejszym czasie.

V. Informacje o biegu.

 1. Trasa biegu poprowadzona będzie w większości po terenach leśnych.

Trasy mają dystans odpowiednio:

 • Łoszak: +11K
 • Szybkie Badyle: +37K
 • Rącza Łania: 74K – 2x +37K
 • Rogacz: 111K – 3x +37K

Trasa nie jest atestowana.

 1. Bieg ma charakter amatorski i towarzyski, prowadzony będzie pomiar czasu na potrzeby weryfikacji uczestników oraz ustalenia ostatecznej klasyfikacji. Trasa może być pokonana biegiem lub marszem.
 2. Limit czasu na przebycie całej trasy:
 • Łoszak: 2h
 • Szybkie Badyle: 5,5h
 • Rącza Łania wynosi 11h
 • Rogacz wynosi 16,5h
 • Dziecinada – bez limitów
 1. Ponadto, przewidziane są limity czasowe na dotarcie do kolejnych punktów kontrolnych (limity liczone zawsze dla Gorzewo - start/meta):
 • Rogacz – Gorzewo: 37km: 5,5h, 74km: 11h
 • Rącza Łania – Gorzewo: 37km: 5,5h
 1. Punkty odżywcze na trasie 1 pętli to około (i odpowiednio dla każdej następnej):
 • Łąck: około 8km, 45km, 82km
 • Soczewka: około 22km, 59km, 96km
 • Klusek: około 29km, 66km, 103km
 • Gorzewo: około 37km, 74km

Dystans Łoszak punkt nawadniania na około 5km.

 1. Przewidziany jest przepak w strefie startu/mety (Gorzewo) dla dystansów: Rącza Łania, Rogacz.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z mapą trasy przed biegiem.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zboczenia z trasy przez uczestnika lub zagubienia się uczestnika pomimo oznaczeń trasy.
 4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu odpowiedniego oznaczenia trasy biegu, jednak uczestnik przyjmuje do wiadomości, że bieg ma charakter terenowy, a jego ukończenie wymaga podstawowych umiejętności orientacji w terenie.
 5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

VI. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z ZAGROŻENIAMI WYSTĘPUJĄCYMI W LESIE na stronie internetowej Nadleśnictwa Łąck i Gostynin.
 2. W zawodach mogą uczestniczyć:
 • zawodnicy, którzy do dnia 27 maja 2023r. ukończyli 16 lat, przy czym wszyscy uczestnicy, którzy w dniu zawodów nie ukończyli 18 roku życia będą dopuszczeni do udziału w biegu jedynie po przedłożeniu w Biurze Zawodów pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych, podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów.
 • dokonali zgłoszenia on-line,
 • dokonali pełnej płatności za zawody,
 • otrzymali numer startowy i chip zwrotny.
 1. Zapisy internetowe na zawody RYKOwisko ULTRA Trail trwały będą od dnia 16 listopada 2022 godz. 18:00 do dnia 21 maja 2023 godz. 23:59 lub zamknięcia list startowych.
 2. W przypadku wolnych miejsc zapisy będą możliwe w biurze zawodów w dniu wydawania pakietów tj. 26 maja 2023 roku (każdy dystans), oraz w dniu 27 maja 2023 do 1h przed startem danego dystansu (tylko Rącza Łania, Szybkie Badyle, Łoszak, Dziecinada).
 3. Limit zgłoszeń dla wszystkich dystansów wynosi 660 zawodników:
 • Łoszak – 180
 • Szybkie Badyle – 300
 • Rącza Łania – 80
 • Rogacz – 50
 • Dziecinada - 50

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienia opłaty startowej.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitów zawodników na poszczególnych dystansach.

 1. Aby zapisać się na bieg, każdy uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez stronę:

https://zapisy.inessport.pl/

oraz dokonać wpłaty wpisowego w kwocie odpowiednio:

Łoszak

 • do 60 opłaconego uczestnika – 70,00zł
 • od 61 do 120 opłaconego uczestnika – 90,00zł
 • od 121 do 180 opłaconego uczestnika – 110,00zł
 • w dniu zawodów - 130,00zł 

Szybkie Badyle

 • do 80 opłaconego uczestnika – 80,00zł
 • od 81 do 160 opłaconego uczestnika – 100,00zł
 • od 161 do 250 opłaconego uczestnika – 120,00zł
 • od 251 do 300 opłaconego uczestnika – 140,00zł 
 • w dniu zawodów - 160,00zł

Rącza Łania

 • do 25 opłaconego uczestnika – 100,00zł,
 • od 26 do 50 opłaconego uczestnika – 120,00zł
 • od 51 do 80 opłaconego zawodnika – 140,00zł
 • w dniu zawodów - 160,00zł 

Rogacz

 • do 15 opłaconego uczestnika – 120,00zł
 • od 16 do 30 opłaconego uczestnika – 140,00zł
 • od 31 do 50 opłaconego uczestnika – 160,00zł
 • w dniu zawodów - 180,00zł 
 1. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.pl. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24.pl, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
 2. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisieinessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 3. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 5. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 6. Wpisowe wpłacone po 01 maja 2023 nie gwarantuje odbioru pełnego pakietu startowego.
 7. Tylko odpowiednie zgłoszenie i dokonanie wpłaty gwarantuje miejsce na ostatecznej liście startowej i udział w biegu.

O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego.

 1. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zamknięcia listy startowej danego dystansu i zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów oraz dokonania opłaty manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 20,00zł.

Zmianę taką można dokonać do dnia 10 maja 2023. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.

 1. Reklamacje:
 • każdemu zawodnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem płatności.
 • reklamacje można składać w ciągu 14 dni od dokonania Rejestracji na Imprezę sportową.
 • Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika bez podania przyczyny.
 2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji biegu.

VII. Pomiar czasu.

 1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do sznurówki buta.
 2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.
 3. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
 4. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

VIII. Klasyfikacje.                                                                                                                                                                            

 1. Podczas RYKOwisko ULTRA-Trail prowadzona będzie klasyfikacja:
 • klasyfikacja Mężczyzn,
 • klasyfikacja Kobiet,
 • Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP (na dystansie Szybkie Badyle).

Nie przewiduje się klasyfikacji wiekowych.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji w zależności od warunków imprezy.
 2. Warunkiem bezwzględnym przed nagradzaniem zawodnika jest okazanie śladu swojego biegu.

Dotyczy to wszystkich zawodników od 1go do 3go miejsca każdego z dystansów.

IX. Kary.

 1. Karne minuty zostaną nałożone na zawodnika w przypadku:
 • skrócenia trasy,
 • nie przestrzegania regulaminu zawodów.

O wielkości kary minutowej nałożonej na zawodnika decyduje dyrektor zawodów.

 1. Dyskwalifikacja uczestnika nastąpi w przypadku:
 • nagannego naruszenia postanowień regulaminu biegu,
 • zejścia z oznaczonej trasy biegu,
 • zgubienia numeru startowego dostarczonego przez organizatora lub brak chipa do pomiaru czasu przy bucie,
 • gdy numer startowy nie będzie widoczny dla sędziów w trakcie trwania biegu,
 • śmiecenia na trasie,
 • ominięcie punktu kontrolnego,
 • pomocy osób trzecich w czasie trwania biegu, za wyjątkiem osób z obsługi biegu na wyznaczonych przez organizatora punktach kontrolnych i żywieniowych,
 • zawodnik po przekroczeniu linii mety jest zobowiązany do zwrócenia swojego chipa organizatorom pod rygorem dyskwalifikacji.

O dyskwalifikacji zawodnika decyduje Dyrektor Zawodów.

 1. Zażalenia, protesty, uwagi dotyczące przebiegu zawodów oraz samych zawodników należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Zawodów. W czasie nie późniejszym niż 1h od ukończenia przez uczestnika zawodów.

X. Dane osobowe uczestników.

 1. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
 2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska, klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. RYKOwisko ULTRA Trail – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

XI. Świadczenia.

Każdy uczestnik biegu otrzyma:

 1. Numer startowy, agrafki i zwrotny chip.
 2. Profesjonalny pomiar czasu.
 3. Sms z wynikiem.
 4. Organizator na punktach kontrolnych zapewnia wodę mineralną, napoje izotoniczne oraz przekąski (owoce, słodycze itp.).
 5. Dodatkowo w strefie finishera na uczestników czekać będzie ciepły posiłek.
 6. Oznakowaną trasę.
 7. Pamiątkowy medal.
 8. Na punkcie kontrolnym w Soczewce oraz w strefie startu/mety podstawowa pomoc medyczna.
 9. Obsługę fotograficzną.

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Zawodnik podpisując oświadczenie o braku przeciwwskazań wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Każdy zawodnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem w Zawodach.

Decyzje ratowników i lekarzy dotyczących kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

 1. W trakcie biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć widoczne numery startowe i chip do pomiaru czasu przy sznurówce buta.
 2. Obowiązkowym wyposażeniem jest:
 • sprawny i naładowany telefon komórkowy,
 • w przypadku złych warunków atmosferycznych odpowiednia odzież przeciwdeszczowa/ folia NRC,
 • posiadanie kubka wielorazowego,
 • Rogacz: latarka, czołówka lub inne źródło światła, które w swobodny sposób będzie pozwalało uczestniczyć w zawodach.

Zaleca się, by w czasie biegu każdy uczestnik posiadał minimum 250ml napoju.

 1. Bezwzględnym obowiązkiem uczestników jest informowanie obsługi punktów kontrolnych o wszelkich zaobserwowanych problemach ze zdrowiem lub samopoczuciem własnym lub innych uczestników, a także o wszelkich zaobserwowanych na trasie problemach, które mogłyby uniemożliwić pozostałym uczestnikom bezpieczne ukończenie biegu.
 2. W trakcie biegu uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność w związku z innymi użytkownikami ścieżek w tym również rowerzystami. Szczególnie niebezpieczne mogą też być strome podbiegi, zbiegi, zakręty, odcinki podmokłe, wystające korzenie, wiszące nisko gałęzie oraz śliskie mostki. Na trasie biegu jest możliwość spotkania dzikiej zwierzyny np. dzików, łosi. Należy zachowywać się wtedy spokojnie i poczekać aż same odejdą.
 3. Trasa biegu będzie, na krótkich odcinkach, prowadzić drogą publiczną. W tych miejscach należy zwrócić szczególną uwagę na innych użytkowników i przestrzegać Kodeksu Drogowego.
 4. Dopuszczona jest pomoc osób trzecich w czasie trwania biegu, tylko i wyłącznie w obrębie punktu żywieniowego/kontrolnego.
 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach promocyjnych RYKOwisko ULTRA-Trail, na stronie internetowej Organizatora oraz w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach.
 6. Uczestnik jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że ze względu na charakter biegu, organizator nie zapewnia na trasie opieki medycznej w pełnym zakresie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek wypadków lub problemów zdrowotnych uczestników w trakcie i w następstwie biegu RYKOwisko ULTRA-Trail.
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom i ich mieniu przed, w trakcie trwania oraz po zakończeniu biegu.
 9. Niektóre zapisy niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie o czym uczestnicy biegu zostaną poinformowani mailowo lub na odprawie przed rozpoczęciem biegu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania przyczyny.
 11. W sprawach, które nie zostały szczegółowo ustalone postanowieniami niniejszego regulaminu, prawo ostatecznej decyzji mają organizatorzy biegu.

Łąck, 19 październik 2022r.

 

Załącznik nr  nr 1 - DZIECINADA

I. Cel zawodów.

 1. Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych dla dzieci podczas zawodów biegowych RYKOwisko ULTRA-Trail.
 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dzieci.
 3. Uatrakcyjnienie oferty dla dzieci podczas zawodów biegowych RYKOwisko ULTRA-Trail.

II. Organizator.

Fundacja Rykowisko.

III. Miejsce, trasa, kategorie.

 • Termin zawodów: 27 maja 2023 roku.
 • Miejsce startu i mety: Gorzewo gmina Gostynin.
 • Kategorie:

 

 • ~100m – dzieci z rocznika 2019-2016
 • ~400m – dzieci z rocznika 2015-2012
 • ~1 000m – dzieci z rocznika 2011-2009

Organizator zastrzega sobie inny podział niż powyższy w zależności od zgłoszonych dzieci i warunków w dniu zawodów.

IV. Zasady uczestnictwa.

 1. Zgłoszenia do biegu dla dzieci odbywać się będą poprzez stronę www.ryko.run do wyczerpania limitu 50 zawodników.
 2. Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.
 3. Dokonać wpłaty wpisowego w kwocie 30,00zł
 4. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego platności24.pl.
 5. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę platności24.pl, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
 6. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 7. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 9. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 10. Tylko odpowiednie zgłoszenie i dokonanie wpłaty gwarantuje miejsce na ostatecznej liście startowej i udział w biegu.
 11. O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego.
 12. Zgłoszenia do biegu dziecięcego zostaną uruchomione wraz z zapisami na RUT 2023.
 13. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.ryko.run upływa 21go maja 2023 roku godz. 23:59 lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
 14. W przypadku nie wyczerpania limitu zawodników, zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą również w dniu zawodów w godzinach pracy biura zawodów tj.
 • 26 maja 2023 roku, godz. 18:00 – 00:00
 • 27 maja 2023 roku, godz. 03:00 – 12:45

Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w Biurze Zawodów.

Każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.

W momencie odbioru pakietu startowego i nie posiadania przez zawodnika "karty zgłoszeniowej" zostanie pobrana opłata za jej wydrukowanie w wysokości: 10,00zł.

 1. Przyporządkowanie dziecka do odpowiedniej kategorii wiekowej następuje automatycznie, w związku z tym rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o prawidłowe podawanie daty urodzenia dziecka, która będzie weryfikowana w biurze zawodów.
 2. Do ustalenia miejsc na mecie wykorzystany zostanie ręczny pomiar czasu – każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który bezwzględnie musi być zamieszczony z przodu na klatce piersiowej dziecka. W przypadku umieszczenia numeru w innym miejscu, jakiekolwiek uwagi do wyników będą od razu odrzucane.
 3. Wszystkie dzieci, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale i okolicznościowe czapeczki, a za zajęcie miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki.
 4. Biegi dziecięce rozpoczną się punktualnie o godzinie 13:00.
 5. Start i meta wyznaczone zostaną na terenie Stanicy Harcerskiej w Gorzewie koło Gostynina.
 6. W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.
 7. W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka (dowód, legitymację szkolną lub książeczkę zdrowia dziecka).
 8. Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.
 9. Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w biegu RYKOwisko ULTRA-Trail edycja IX.

Łąck, 19 października 2022r.