Tomasz Markowski - prezes

Maciej Grabowski - członek zarządu

Agata Ziółek - członek zarządu