Śpieszymy Was poinformować
nasz koronny dystans - Rogacz 108K
właśnie został oceniony przez ITRA i otrzymał 3pkt.
dodatkowo stał się także biegiem kwalifikacyjnym do UTMB 2020